• banner

ציוד אלקטרופורזה לעיבוד מוקדם

 • Spray type pretreatment production line

  קו ייצור לטיפול מקדים מסוג ריסוס

  טיפול מקדים בציפוי כולל הסרת שומנים (הסרת שומנים), הסרת חלודה, פוספט של שלושה חלקים.פוספטינג הוא החוליה המרכזית, הסרת שומנים והסרת חלודה היא תהליך ההכנה לפני הפוספט, כך שבפרקטיקה בייצור, כדאי לא רק לקחת את עבודת הפוספט כמוקד, אלא גם להתחיל מדרישות איכות הפוספט, לעשות עבודה טובה בנוסף הסרת שמן וחלודה, שימו לב במיוחד להשפעה ההדדית ביניהם.

 • Automobile cab electrophoresis production line

  קו ייצור אלקטרופורזה במונית רכב

  אלקטרופורזה: תחת פעולת השדה החשמלי של זרם ישר, חלקיקים קולואידים טעונים חיוביים ושליליים לתנועת כיוון שלילי וחיובי, המכונה גם שחייה.

  אלקטרוליזה: תגובת הפחתת החמצון מתבצעת על האלקטרודה, אך על האלקטרודה נוצרת תופעת החמצון וההפחתה.